Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 juli 2021 

1. Abonnementen

1.1 Er zijn twee abonnementsvormen:

a) Maandabonnementen: u sluit dit abonnement af voor minimaal drie maanden. Hierna wordt het omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd en is de opzegtermijn één maand. Voor juli en augustus hoeft niet te worden betaald. Deze twee maanden tellen dan ook niet mee bij de berekening van de minimale contractstermijn. Een abonnement dat bijvoorbeeld begint op 1 februari loopt minimaal tot en met 30 april. Begint het op 10 juni, dan loopt het tot en met 9 november.

b) Rittenkaarten met een beperkte geldigheidsduur, zie www.goederaadsport.nl.

1.2  Opzegging van het (maand)abonnement kan alleen schriftelijk, per brief of e-mail. De rittenkaarten verlopen vanzelf doordat de ritten op zijn of de geldigheid beëindigd is.

2. Betaling en tarieven

2.1  Maandabonnement:

2.1.1  Betaling van de maandabonnementen vindt plaats via automatische incasso. Bij online inschrijving voor een maandabonnement, wordt de machtiging voor automatische incasso afgegeven door de betaling via iDeal en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Bij toevoeging van een maandabonnement aan het account in aansluiting op een rittenkaart, wordt een machtigingsformulier ingevuld. De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 15e of 28e van de voorafgaande maand geïncasseerd.

2.1.2  De sporter dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Als niet kan worden geïncasseerd, wordt na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop het abonnementsgeld.

2.2 Rittenkaarten:

2.2.1 Rittenkaarten kunnen online worden aangeschaft op www.goederaadsport.nl via de knop ‘Inschrijven’ of via het webportaal als men al is ingeschreven. Een kennismakingscursus Judo kan slechts éénmaal worden aangeschaft en geldt alleen voor de jeugd tot en met veertien jaar.

2.2.2 Op rittenkaarten voor volwassenen kan studentenkorting worden verkregen door te mailen naar goederaadsport@gmail.com. De korting bedraagt 20% en geldt voor studenten van MBO, HBO of universiteit onder overlegging van een collegekaart.

2.3 Klanten tot en met 14 jaar betalen het jeugdtarief; klanten van 15 jaar en ouder het volwassenentarief.

2.4 Informatie over de tarieven en abonnementen worden medegedeeld via e-mail en op www.goederaadsport.nl.

3. Blessure of ziekte

3.1 Als u om medische redenen minimaal één maand niet kunt sporten, houdt u deze periode tegoed. Dit resulteert in een korting op de volgende termijn en is maximaal één jaar geldig na ziekmelding.

3.2 U dient zich schriftelijk (per brief of e-mail) ziek en beter melden. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

4. Lesduur, feestdagen en vakanties

4.1 De lesduur is 50 tot 60 minuten. Voor Seniorengym geldt een lesduur van 40 tot 45 minuten.

4.2 Er is geen les op feestdagen en in de Kerstvakantie. In juli en augustus geldt een zomerrooster. De jeugd heeft geen les in de schoolvakanties. Dit is in het abonnementsgeld verwerkt. Voor de sluitingsdata zie www.goederaadsport.nl.

5. Misbruik

Deelnemers aan de vechtsporten mogen geen misbruik maken van wat ze hebben geleerd. Bij misbruik kan de toegang tot de sportschool worden geweigerd.

6. Overig

De zaal wordt niet met buitenschoenen betreden. De sporters zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.

7. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor letsel en vermiste of beschadigde eigendommen. Deelname aan de sportactiviteiten is op eigen risico.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden medegedeeld via e-mail en via www.goederaadsport.nl. Indien u de wijziging niet accepteert, heeft  u het recht het abonnement binnen één maand op te zeggen.

9. Privacy

Onze privacyverklaring vindt u op de website: www.goederaadsport.nl.