Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving

Inschrijving bij onze sportschool kan online via onze website www.goederaadsport.nl (hierna: de website). Er zijn twee abonnementsvormen: maandabonnementen (zie onder 3) en rittenkaarten (zie onder 4).

2. Opzegging

Opzegging van het maandabonnement kan alleen schriftelijk, per brief of e-mail aan goederaadsport@gmail.com. Na de eerste drie maanden is de opzegtermijn één maand. Rittenkaarten verlopen vanzelf en hoeven niet te worden opgezegd.

3. Maandabonnement

3.1 Contractstermijn. Het maandabonnement duurt minimaal drie maanden. Daarna wordt het een abonnement voor onbepaalde tijd en is de opzegtermijn één maand. Voor juli en augustus betaalt u niet. Deze twee maanden tellen dan ook niet mee bij de berekening van de minimale contractstermijn. Een abonnement dat bijvoorbeeld begint op 1 februari loopt minimaal tot en met 30 april. Begint het op 10 juni, dan loopt het tot en met 9 november.

3.2 Tarief. Sporters tot en met 14 jaar betalen het jeugdtarief; sporters van 15 jaar en ouder het volwassenentarief.

De hoogte van de tarieven vindt u op de website.

3.3 Betaling. U betaalt iedere maand vooraf via automatische incasso op of rond de 28e van de maand. Dus de incasso op 28 mei is voor lessen in juni. Bij online inschrijving voor een maandabonnement, wordt de machtiging voor automatische incasso afgegeven door de betaling via iDeal en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Bij toevoeging van een maandabonnement aan het account in aansluiting op een rittenkaart, wordt een machtigingsformulier ingevuld.

3.4 Geen saldo. De sporter moet ervoor zorgen dat er voldoende saldo beschikbaar is om het abonnementsgeld te kunnen incasseren. Als niet kan worden geïncasseerd, wordt het binnen drie weken nog een keer geprobeerd. Als de incasso dan nog niet lukt, wordt na de eerste periode van dertig dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht.

4. Rittenkaarten

Rittenkaarten hebben een bepaald aantal ritten en een beperkte geldigheidsduur. Welke rittenkaarten er zijn, ziet u op de website.

4.1 Aanschaf. Nieuwe klanten kopen een rittenkaart online door zich in te schrijven via de website. Bestaande klanten kopen een nieuwe kaart via het webportaal of via e-mail. Een ‘Kennismakingscursus Judo’ kan maar één keer worden gekocht en geldt alleen voor de jeugd tot en met veertien jaar.

4.2 Proefles. Als al een proefles is genoten, dan wordt deze afgeschreven van de kennismakingscursus. Beiden kan niet.

4.3 Studentenkorting. Op rittenkaarten voor volwassenen is het mogelijk om 20% studentenkorting te krijgen. U vraagt de korting aan door te mailen naar goederaadsport@gmail.com. De korting geldt voor studenten van MBO, HBO of universiteit onder overlegging van een collegekaart.

5. Blessure of ziekte

5.1 On Hold. Als u om medische redenen minimaal één maand niet kunt sporten, kunt u het abonnement “On Hold” laten zetten. Het abonnement wordt dan gepauzeerd. Na afloop van de On Hold periode wordt een eventuele korting verrekend. Als uw abonnement langer dan een jaar On Hold staat, kan uw account worden verwijderd.

5.2 Hoe? U moet zich schriftelijk (per brief of e-mail) ziek en beter melden. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

6. Lesduur

De les duurt 50 tot 60 minuten. Voor Seniorengym geldt een lesduur van 40 tot 45 minuten.

7. Feestdagen en vakanties

Er is geen les op feestdagen en in de Kerstvakantie. In juli en augustus is er een zomerrooster. De jeugd heeft geen les in de (school)vakanties. Dit is in het abonnementsgeld verwerkt. De sluitingsdata staan op de website.

8. Aanmelding voor de les

Alle sporters zijn verplicht zich voor iedere les aan te melden via de aanmeldapp of het webportaal op de website. De inloggegevens hiervoor krijgt u bij de inschrijving voor een abonnement of rittenkaart.

9. Misbruik

Deelnemers aan de vechtsporten mogen geen misbruik maken van wat ze hebben geleerd. Bij misbruik kan de toegang tot de sportschool worden geweigerd.

10. Overig

De zalen mogen niet met buitenschoenen worden betreden. De sporters zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.

11. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel en vermiste/beschadigde eigendommen. Deelname aan de lessen is op eigen risico.

12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden medegedeeld via e-mail en via de website. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, kunt u het abonnement binnen één maand opzeggen.

13. Privacy

Onze privacyverklaring vindt u op de website.