Inschrijving & Opzegging

Inschrijving en opzegging groepslessen

Inschrijving voor de groepslessen kan alleen schriftelijk. Binnenkort kan dit online via de website. Tot die tijd kan inschrijving door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren aan de balie van Goederaad Sport of te mailen naar goederaadsport@gmail.com. Voor het inschrijfformulier kunt u hier klikken. Voor het machtigingsformulier voor een maandabonnement kunt u hier klikken.

Beëindiging van het abonnement kan eveneens alleen schriftelijk, namelijk per brief of e-mail. Ons postadres is Goederaad Sport, Raadhuislaan 43, 2251 GA Voorschoten, ons e-mail-adres is goederaadsport@gmail.com. Na afloop van de aanvangstermijn van drie maanden voor een maandabonnement en vijf maanden voor een 5-maanden-abonnement, bedraagt de opzegtermijn één maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt uw abonnement gewoon door. 

Voor de diverse abonnementsvormen en tarieven kunt u hier klikken.

Goederaad Sport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden met ingang van 1 juni 2020 

1. Abonnementen

1.1 Er zijn drie abonnementsvormen:

  1. Maandabonnementen: alleen voor 15 jaar en ouder. U sluit dit abonnement af voor minimaal drie maanden. Hierna is de opzegtermijn één maand. Voor juli en augustus hoeft niet te worden betaald.
  2. 5-maanden-abonnementen: dit abonnement bestaat uit twee termijnen: 1 september tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 30 juni. U sluit dit abonnement af voor minimaal vijf maanden. Hierna is de opzegtermijn één maand. Voor juli en augustus hoeft niet te worden betaald;
  3. Rittenkaarten (niet voor Taekwon-Do) met een beperkte geldigheidsduur, zie www.goederaadsport.nl.

1.2  Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk per brief of e-mail.

2. Betaling en tarieven

2.1  Maandabonnement:

2.1.1  Betaling van de maandabonnementen vindt plaats via automatische incasso. De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 15e of 28e van de voorafgaande maand geïncasseerd.

2.1.2  De sporter dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Als niet kan worden geïncasseerd, wordt na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop het abonnementsgeld.

2.2 Het 5-maanden-abonnement:

2.2.1 De 5-maanden-abonnementen dienen vooraf te worden betaald per termijn van vijf maanden. Bij betaling vóór 1 september of 1 februari geldt een korting van € 10. De actuele kortingstarieven vindt u op onze website: www.goederaadsport.nl.

2.2.2 Bij betaling na 1 september of 1 februari vervalt de korting van € 10,- voor tijdige betaling.

2.2.3 De sporters met een 5-maanden-abonnement ontvangen een factuur per e-mail in de maand voorafgaande aan de volgende termijn, dus in januari en augustus.

2.2.4 Het geld kan contant worden overhandigd of gestort op IBAN: NL59 INGB 000.598.43.43 ten name van  Goederaad Sport onder vermelding van naam sporter en lesuur.

2.2.5 Voor Seniorengym geldt één tarief. Er is dus geen onderscheid tussen kortingstarief en standaardtarief.

2.2.6 Klanten tot en met 14 jaar betalen het jeugdtarief; klanten van 15 jaar en ouder het volwassenentarief.

2.3  Rittenkaarten worden online aangeschaft op www.goederaadsport.nl.

2.4 Informatie over de tarieven en wijzigingen in de algemene voorwaarden worden medegedeeld via e-mail, door middel van een informatieblad in de les en via de website, www.goederaadsport.nl. Indien u de wijziging niet accepteert, heeft u het recht het abonnement binnen één maand op te zeggen.

3. Blessure of ziekte

3.1 Als u om medische redenen minimaal één maand niet kunt sporten, houdt u deze periode tegoed. Dit resulteert in een korting op de volgende termijn en is maximaal één jaar geldig na ziekmelding.

3.2 U dient zich schriftelijk (per brief of e-mail) ziek en beter melden. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

4. Lesduur, feestdagen en vakanties

4.1 De lesduur is 50 tot 60 minuten. Voor Seniorengym geldt een lesduur van 40 tot 45 minuten.

4.2 Er is geen les op feestdagen en in de Kerstvakantie. In juli en augustus geldt een zomerrooster. De jeugd heeft geen les in de schoolvakanties. Dit is in het abonnementsgeld verwerkt. Voor de sluitingsdata zie onze website www.goederaadsport.nl.

5. Misbruik

Deelnemers aan de vechtsporten mogen geen misbruik maken van wat ze hebben geleerd. Bij misbruik kan de toegang tot de sportschool worden geweigerd.

6. Overig

De zaal wordt niet met buitenschoenen betreden. De sporters zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.

7. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor letsel en vermiste of beschadigde eigendommen. Deelname aan de sportactiviteiten is op eigen risico.

8. Privacy

Onze privacyverklaring vindt u op de website: www.goederaadsport.nl.